• vlastní databáze s cca 4 500 000 záznamy
  • pronájem a prodej databází
  • zdroje adres z veřejně dostupných pramenů
  • minimálně čtvrtletní aktualizace databází
  • garantovaná chybovost databází do 5 %
  • vytváření databází na míru zákazníka
  • výběr adres dle cílových skupin a dalších kritérií
  • správa klientských databází v souladu s novelou zákona o ochraně osobních údajů
  • využitelný diskový prostor pro uložení klientských databází 2TB (2000 GB)
  • scanování dokumentů s podpisy spotřebitelů, archivace na médiích
  • vytváření demografických, sociálnícha tržně-ekonomických analýz