customer relationship management

 

  • personifikovaná komunikace se zákazníkem
  • kvalitní péče o stávající zákazníky
  • poznání individuálních vlastností, potřeb, názorů a očekávání zákazníků
  • vytvoření vazeb mezi zákazníkem a značkou
  • vytvoření vazeb s konkrétním segmentem zákazníků
  • přizpůsobení prodeje, zákaznického servisu s důrazem na jednotlivého zákazníka
  • evaluace: zákaznická skupina, podskupina (segment), jednotlivec
  • logistická řešení a organizační zajištění zákaznických klubů