• oddělení zpracování velkoobjemových zásilek "letter shop"
  • oddělení skladového hospodářství
  • oddělení dopravy