• oddělení pro direct marketingovou strategii a vytváření zákaznických konceptů, client servis
  • oddělení přípravy zákaznického softwaru, příprava databází a zpracování dat
  • oddělení Call Centra – telemarketing
  • oddělení vyřizování reklamací u spotřebitelských soutěží, komunikace s Českou poštou