O společnosti NEXOS SE

Přijměte poděkování za Váš čas...

Read More Read More

Organizační struktura

Provoz společnosti zajišťují dvě oddělení.

 

Marketing a obchod a Logistika, které zahrnují tyto činnosti:

 • > vytváření direct marketingové strategie na míru, vytváření zákaznických konceptů, client servis
 • > příprava zákaznického softwaru, příprava databází a zpracování dat
 • > provoz Call Centra – telemarketing
 • > vyřizování reklamací, komunikace s Českou poštou, kurýry
 • > zpracování velkoobjemových zásilek “letter shop”
 • > skladové hospodářství, doprava
 • > zajištění provozu operátory externě, v místě potřeby – full servis

 

Read More Read More

Logistika

 • > oddělení zpracování velkoobjemových zásilek "letter shop"
 • > oddělení skladového hospodářství
 • > oddělení dopravy
Read More Read More

Marketing a obchod

 • > oddělení pro direct marketingovou strategii a vytváření zákaznických konceptů, client servis
 • > oddělení přípravy zákaznického softwaru, příprava databází a zpracování dat
 • > oddělení Call Centra – telemarketing
 • > oddělení vyřizování reklamací u spotřebitelských soutěží, komunikace s Českou poštou
Read More Read More

Databázový marketing

> vlastní databáze s cca 4 500 000 záznamy

> pronájem a prodej databází

> zdroje adres z veřejně dostupných pramenů

> minimálně čtvrtletní aktualizace databází

> garantovaná chybovost databází do 5 %

> vytváření databází na míru zákazníka

> výběr adres dle cílových skupin a dalších kritérií

> správa klientských databází v souladu s novelou zákona o ochraně osobních údajů

> využitelný diskový prostor pro uložení klientských databází 2Tera Byte (2000 GB)

> scanování dokumentů s podpisy spotřebitelů, archivace na médiích

> vytváření demografických, sociálních, tržně-ekonomických (sklon ke spotřebě) analýz

Read More Read More

CRM

customer relationship management

Read More Read More

Direct mail

přímá - adresná propagace

Read More Read More

Letter shop

Letter shop a skladové hospodářství

Read More Read More

Sales promotion

Sales promotion má za účel po předem určenou, omezenou dobu, zvýšit spotřebitelskou poptávku nebo poptávku přímo vyvolat, případně rozšířit nabídku a tím stimulovat prodeje.

Read More Read More

Telemarketing

špičková technologie + know how = telemarketing NEXOS

Read More Read More

Smart box

inteligentní reklamní plochy na telefonních budkách Telefónica O2

Read More Read More

SMS marketing

flexibilní využití moderních technilogií

Read More Read More

E-mail marketing

stále patří mezi nejúčinnější technilogie

Read More Read More

NEXOS X Slovakia

Najdete nás i na Slovensku...

Read More Read More